99 procent får hjälp

En het diskussion i arbetsmarknadspolitiken har varit “vita fläckar”, att arbetssökande på landsbygden inte skulle få någon hjälp att söka jobb när AF-reformen sjösattes. Vissa politiker tyckte att det var ett skäl att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken och andra vill stoppa hela reformeringen.

I en artikel i tidningen Dagens Samhälle redovisas nu effekten av AF-reformen. Där konstateras att 99 procent av alla arbetssökande kan välja bland minst tre aktörer i tjänsten Rusta & Matcha, som är namnet på den insats som Arbetsförmedlingen tillhandahåller en arbetssökande som behöver extra stöd och hjälp.

Endast några få kommuner saknar en matchningsaktör. Det är små kommuner med få arbetssökande, ofta färre än 20 personer. Arbetsförmedlingens chef Martin Kruse konstaterar i artikeln att dessa kommuner ligger inom pendlingsavstånd från en kommun där det finns matchningsaktörer.

Som leverantör kan jag också konstatera att de flesta kommunerna har gjort sig redo för den förflyttning som pågår på arbetsmarknaden. De har initierat leverantörsmöten för att skapa ett nära samarbete.Något som kommer att vara viktigt för att nå framgång eftersom kommunerna ansvarar för många viktiga pusselbitar för jobb och integration såsom Svenska för invandrare eller yrkesvux.

Något som artikeln inte lyfter är de fantastiska resultat som matchningsaktörerna presterat. Av AlphaCE:s deltagare har 7 av 10 fått hjälp. Merparten har fått ett jobb (66,6 %) eller till utbildning (33,3 %). Det är imponerande med tanke på att AlphaCE primärt vänder sig till personer som står mycket långt från arbetsmarknaden – dvs de långtidsarbetslösa som många lyfter som ett stort problem för samhället.

Att tusentals människor får hjälp borde vara något som man lyfter i debatten. För det borde väl ändå vara mer relevant än att några enstaka arbetssökande måste pendla till grannkommunen en gång varannan månad för att få hjälp?

Nåväl, nu kanske vi kan lägga debatten om “vita fläckar” bakom oss. Kanske, kanske är politiker och journalister snart intresserade av att lyfta fram det faktum att vi kompletterande aktörer faktiskt gör nytta och att arbetssökande faktiskt får hjälp. För det var ändå syftet med själva reformen.

Entreprenörspodden