Arbetsförmedlingen 2021

I förra veckan kom Arbetsförmedlingens regleringsbrev. Det är ett årligt förekommande fenomen så här dagarna strax före jul, som jag brukar lusläsa. För här ger nämligen politikerna myndigheten ramarna för nästa års verksamhet. Jag har ägnat helgen åt att läsa dokumentet och det jag tycker är mest intressant är:

Det finns tydliga krav på följande:

  • Andelen deltagare i matchningstjänster ska öka väsentligt
  • Andelen deltagare i  arbetsmarknadsutbildning ska öka väsentligt
  • Andelen som övergår till reguljär utbildning (läs kommunal vuxenutbildning), särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt.
  • Andelen ungdomar som saknar aktivitet ska minska väsentligt
  • Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet ska minska väsentligt.

Det finns också skrivningar om AF-reformen där man trycker på:

  • Ersättningssystemet ska utvecklas samt en ändamålsenlig och effektiv kontroll/uppföljning av oss leverantörer ska utvecklas.
  • Tillse så att den digitala strukturen ger förutsättningar för effektivt utbyte av information mellan berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, inklusive matchningsaktörerna.
  • Utveckling av matchningstjänster under 2021, där man vill påbörja en utökning av utvecklade matchningstjänster till fler leveransområden under våren 2021.

Det är uppenbart att politikerna ser den växande ungdomsarbetslösheten som ett stort problem. Många ungdomar har blivit hårt drabbade pandemin och att restaurang- och turistnäringen i princip stängt ned. Därför finns en oro för passivitet och långtidsarbetslöshet bland ungdomar. Man vet också att priset för att ungdomar tappar framtidstro och tempo kan bli förödande för flera år framöver.

Även Samhall får ett riktat uppdrag att prioritera anställning av unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är under 30 år. Det tycker jag är sisådär genomtänkt. Vi behöver fler arbetsgivare som tar ett stort samhällsansvar för ungdomsarbetslösheten, och inte peka ut ett statligt bolag på det här sättet. Dessutom har Samhall mer och mer gått över till att bli en stor konkurrent till städbranschen (i vissa geografiska delar är de dessutom största på lokalvård). Att bredda Samhalls uppdrag på riskerar att snedvrida konkurrensen ytterligare…

Arbetsmarknaden har fått sig en rejäl käftsmäll av pandemin, men kortidspermitteringar och andra stöd till företagen har mildrat effekterna. Nu ser jag fram emot att vaccineringen tar fart så att arbetsmarknaden kan börja fungera igen.

Nått säger mig att 2021 kommer bli ett positivt år för arbetssökande, trots läget just nu. Jag kan i alla fall garantera att jag och mina kollegor kommer att jobbar för att det blir fallet.

Här hittar ni hela regleringsbrevet

Entreprenörspodden