Hon forskar om kvinnors entreprenörskap

Constanze Eib är lektor i psykologi vid Uppsala universitet. Vi fick kontakt tack vare ett mentorskapsprogram som arrangeras av UU innovation i syfte att uppmuntra forskare att skapa företag av sina forskningsresultat.

Constanzes forskning berör några av mina hjärtefrågor. Till exempel har hon fördjupat sig i den psykosociala arbetsmiljön och hur tillit påverkar prestationen på en arbetsplats. Ett annat forskningsfält är entreprenörskap och hur det kommer sig att kvinnor startar företag i mindre omfattning än vad männen gör.

Genusproblematiken inom entreprenörskap är föremål för ett fördjupat forskningsprojekt som precis har ansökt om forskningsmedel. Jag fick läsa sammanfattningen och kunde snabbt konstatera att den befintliga forskningen pekar ut två övergripande faktorer till varför det är så stora skillnader mellan könen när der kommer till entreprenörskap:

1) Den stereotypiska entreprenören anses vara maskulin, bestämd, tävlingsinriktad, hårt arbetande och innovativ.

2) Kvinnor saknar entreprenöriella nätverk, förebilder, mentorskapets möjligheter och de professionella kontakter som krävs.

Min erfarenhet är tyvärr att ovanstående ofta stämmer. När jag påbörjade min karriär var två viktiga förebilder Monica Lindstedt och Anna Bråkenhielm, som jag numera känner tack vare 17-nätverket. Monica startade gratistidningen Metro och anses vara mamma till “RUT-reformen”. Hon grundade företaget Hemfrid och var länge ordförande för Företagarna. Anna var den modiga personen som tog dokusåpan Robinsson till Sverige och hon har grundat flera mediaföretag.

Listan Näringslivets mäktigaste kvinna, som tidningen Dagens industri driver numera, har också en viktig funktion. Den fyller på med namn och inspiration varje år när den lanseras vid Internationella kvinnodagen. De valberedningar som inte kan vaska fram kvinnor till styrelser eller andra förtroendeuppdrag får snabbt en kopia på listan tillskickad sig.

Listan över goda initiativ kan göras lång, men jag hoppas att Constanze och hennes forskningskollegor får chansen att fördjupa kunskaperna i kvinnors entreprenörskap. Det finns fortfarande för många gissningar och för många myter. Forskning och näringsliv måste gå hand i hand. Tack Constanze för att du engagerat dig för entreprenörskap och dess drivkrafter.

Entreprenörspodden