20-talets pussel ska läggas

Jag kan konstatera att 10-talet blev ett innehållsrikt decennium för egen del…

2010 slutade jag som vd för ett dotterbolag inom Lernia-koncernen. Sedan dess har jag varit med och dragit igång ett 20-tal olika bolag. Bland annat Företagsänglarna, som blev resultatet av en satsning som gjordes Upsala nya tidning för fyra år sedan. Där lärde jag känna entreprenörerna Thomas Sonesson, Magnus Hasselteg, Kaija Carlsson och John Lundqvist. Tillsammans är vi numera delägare i Swedish Tonic, The Shoelacebrand of Stockholm, Optima Planta och Leafy Made. Denna blogg är faktiskt ett resultat av just det samarbetet.

AlphaCE startades den 1 februari 2012. Första året omsatte vi drygt 12 msk och fem år senare omsatte vi nästan 300 msk. Den snabba tillväxten baserades förstås på hårt och gott arbete, men framförallt hade vi bra tajming. Hade Sverige inte fått den omdebatterade flyktingvågen, den som kulminerade 2015, hade AlphaCE inte heller vuxit så snabbt. 2017 vände dock vinden och företaget tvingades varsla 450 medarbetare. Hösten 2018 var det dags att lämna över rodret till Erik Gustafsson, som numera är vd för verksamheten.

Det som glatt mig mest sedan starten av AlphaCE är alla fantastiska solskenshistorier. Rekordet är 87 arbetssökande ut i jobb på en och samma vecka. Tycker jag livet är motigt behöver jag bara prata en stund med någon deltagare. Det ger snabbt perspektiv på livet.

I höstas klev jag in i Liberalernas partistyrelse. Jag har därmed hamnat i händelsernas centrum med regeringsbildningar och integrationsutmaningar. Jag ser fram emot att få bistå med min kompetens och erfarenhet.

Näringslivet skriker efter kompetens, även den typ av kompetens som finns inskriven hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen däremot har svårt att anvisa arbetssökande till aktiva insatser som utbildning, matchning och praktik. Dessutom ska myndigheten reformernas inom snar framtid.

Något säger mig att 20-talet kommer att bli minst lika intressant som 10-talet för AlphaCE. Jag är övertygad om att det kommer dyka upp många spännande pusselbitar som så småningom kommer att ge oss bilden av nästa decennium.

Jag ser verkligen fram emot att sätta tänderna i 2020 🙂

Entreprenörspodden