Denna webbplats spårar användarbeteende för att samla webbstatistik.

Webbstatistik

Vi samlar in webbstatistik för att bättre förstå hur webbplatsen används. Vi använder oss av webbanalysverktyget Google Analytics.

Vilken data som spåras

De uppgifter Google samlar in om dig som webbplatsbesökare är bland annat vilken enhet du användare, vilken webbläsare du har, tid och datum, språk samt geografisk plats. IP-nummer är anonymiserade.

Vilka aktiviteter som spåras

De aktiviteter som spåras är när du besöker olika artiklar och sidor. Dessutom spåras när du kommer från en annan webbplats eller har sökt i en sökmotor för att komma till webbplatsen.

Hur personlig data hanteras

Data som kan identifiera dig som användare (IP-nummer) är anonymiserad. Google hanterar all data och kan använda den för sina andra produkter.