Mohamad_Hassan, AMN

Uppsala kommun gör just nu allt för att hjälpa företagare i dessa Corona-tider. En åtgärd av många är den nyetablerade Företagsakuten. Det är en satsning Uppsala gör tillsammans med UIC (Uppsala Innovation Center). UIC är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer och således en aktör med mycket goda resultat och gott renommé. UIC bidrar till att fler Uppsalabaserade tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas.

Upplägget med Företagsakuten är att företag via digitala kanaler får upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning och handledning från erfarna experter inom olika områden. Det kan exempelvis handla om att ta fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter, personal, juridiskt stöd och att ställa om affärsmodellen. Nu när regeringen har aviserat många åtgärdspaket får företagen även vägledning i hur de kan ansöka om statliga stödåtgärder. Kontakten med Företagsakuten måste självklart bygga på tillit och respekt och därför har rådgivarna tystnadsplikt och sekretess. Alla förslag och råd är just råd och förslag. Det avgörande ligger kvar hos företagen som själva fattar beslut om hur de ska agera utifrån respektive företagssituation.

Vilka kan vända sig till Företagsakuten? Företag, oavsett bransch, med säte och verksamhet i Uppsala med upp till 50 anställda, som har, eller riskerar att få, ekonomiska problem. Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och underlättar kontakt genom att mötena sker digitalt. Det gör också att öppettiderna blir mer generösa: vardagar mellan 8.00 och 20.00.

Just nu verkar många företag under en press som världen aldrig har varit med om i modern tid. Allt vi kan göra från kommunens sida för att underlätta, ska vi göra. Vi behöver ett näringsliv för att kunna ha skolor, vård och omsorg i framtiden. I länken nedan hittar du mer information om Företagsakuten och andra beslut som kommunen har fattat. Igår fattade vi bland annat beslut om att sänka parkeringsavgiften i city till en krona. Läs mer om varför, i länken nedan.

Jag är både politiker och företagare och hämtar information och inspiration från min egen vardag. Men jag behöver mer input om hur vi kan göra det lättare för er företagare. Hör gärna av er till mig om ni har förslag på hur Uppsala (företag och samhälle) ska klara sig ur denna hemska kris.

Företagsakuten

https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/information-med-anledning-av-coronaviruset/#foretagsakuten

Olika företagsinriktade beslut av kommunen

https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/information-med-anledning-av-coronaviruset/#stod-till-naringslivet

Mohamad Hassan

Kommunalråd för liberalerna med ansvar för bland annat företagare

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden