I dessa tider när mycket ställs på sin spets och allt fokus för många företagare främst, av förklarliga skäl, ligger på att säkerställa intäkterna och kassaflödet är det många viktiga frågor som av förklarliga skäl lätt glöms bort

Jag vet att det sista som överger företagaren är hoppet och det är en fantastisk egenskap i dessa tider. Vi har redan sett många kunder som snabbt har ställt om och kreativiteten i samhället och bland företagen ökar vilket är fantastiskt att se.

I allt jobb med att säkerställa de livsviktiga intäkterna och kassaflödet, i samtalen med kunder, banker, leverantörer och orolig personal är det så lätt att glömma bort sig själv. Hur mår jag, vem kan jag bolla mina frågor med? Jag hoppas att ni alla har något som ni kan prata med, oavsett om det är er bankkontakt, redovisningskonsult, revisor eller andra företagare. Tillsammans skapas kreativitet.

Har du koll på din löpande bokföring?

Det är helt förståeligt att det första som ni företagare tänker på inte är företagets löpande bokföring och månadsrapporterna även om ni vet att de är viktiga men jag vill passa på att slå ett slag för vikten av att alltid ha kontroll på bolagets löpande redovisning, framförallt i dessa tider.

En kontrollbalansräkning (KBR) är ett instrument för att skydda styrelsen mot personligt betalningsansvar och regelverket kring detta regleras i Aktiebolagslagens (ABL) 25 kapitel. Enligt § 13 ”ska styrelsen i ett aktiebolag genast upprätta och låta bolagets revisor (om sådan finns) granska en kontrollbalansräkning…. när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital…. Understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet”. Görs inte detta kan man alltså bli personligt betalningsansvarig för bolagets förpliktelser, något som alla självklart vill undvika.

Hur vet jag då som företagare om bolagets egna kapital understiger halva aktiekapitalet? Det enkla svaret är genom att ta del av den senaste månadsrapporten.

På grund av detta är det så oerhört viktigt att ni hela tiden säkerställer att den löpande redovisningen är korrekt. Har man i den senast rapporten verkligen bokfört pågående arbeten, befarade kundförluster, förluster på lager, nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar inklusive värdet på aktier i dotterföretag som kanske går dåligt? Oftast är svaret nej på den frågan vilket alltså ökar din risk som företagare. Nu, om någon gång, är det oerhört viktigt att vara mycket kritisk till de värden som ni har i era balansräkningar på tillgångssidan och inte blunda. Blundar man och det värsta sedan sker, dvs. en konkurs inträffar, så kan en konkursförvaltare konstatera att nedskrivning borde ha skett och då var kanske aktiekapitalet till mer än hälften förbrukat. Då finns det risk att konkursförvaltaren kommer att kräva styrelsen på ersättning.

Upprätta kontrollbalansräkning så snart du har minsta misstanke

Har du minsta misstanke om att aktiekapitalet till mer än hälften är förbrukat är det en billig försäkring att upprätta en kontrollbalansräkning och i förekommande fall låta din revisor granska den. Det är viktigt att komma ihåg att bolaget tillgångar och får värderas enligt lite andra regler när man upprättar en kontrollbalansräkning vilket i många fall gör att kontrollbalansräkningen visar att aktiekapitalet faktiskt inte är förbrukat. Då kan man på ett skriftligt protokollfört styrelsemöte fastställa detta förhållande. Vill man vara extra säker kallar man till extra bolagsstämma för att fastställa förhållandet.

Visar det sig att aktiekapitalet, trots de speciella justeringarna ovan, är förbrukat skall man kalla till en extra bolagsstämma och på den skall ägarna besluta om man skall fortsätta med verksamheten eller om man skall lägga ner den genom likvidation. Beslutar stämman att man skall köra vidare har man åtta (8) månader på sig att återställa kapitalet innan man måste ha kontrollstämma två. Om man inte har återställt kapitalet senast vid kontrollstämma två så måste ägarna besluta om likvidation av bolaget. Annars riskerar man åter igen personligt betalningsansvar.

Det gäller att hålla tungan rätt i munnen i dessa tider och det gäller framförallt att vara väldigt ärlig mot sig själv i den löpande redovisningen för att det inte skall slå tillbaka på er själva. Misstänker ni en stor kundförlust eller förluster på annat sätt så se till att bokföra den och upprätta en kontrollbalansräkning så klarar ni er!

Kämpa på därute och säkerställ att ni har löpande kontakt med alla duktiga människor runt er. Ni företagare är fantastiska och idag är det en dag mindre till Coronavirusets tid är förbi!

Jonas Mårtensson

Auktoriserad revisor och partner på BDO Uppsala